GearBest จัดโปรโมชั่นซื้อสมาร์ทโฟน Xiaomi Mi 8, Mi A2 เเละ Mi A2 Lite 2,000 คนแรก รับ Mi Band 3 ฟรี

GearBest จัดโปรโมชั่น Flash Sale สมาร์ทโฟน Xiaomi จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ Mi 8, Mi A2 เเละ Mi A2 Lite ลูกค้า 2,000 คนแรกรับ Mi Band 3 ฟรี

THE ALL APPS

25 กรกฎาคม 2018