Nike+ Running บน iOS และ Android อัพเดท รองรับการใช้งานร่วมกับ TomTom และ Garmin

Nike+ Running แอพพลิเคชั่นสำหรับคนที่ชื่นชอบการวิ่ง ที่จะคอยจับสถิตการวิ่งของคุณได้มีการอัพเดทเวอร์ชั่นบน iOS และ Android แล้ว โดยเพิ่มการรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติม โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

THE ALL APPS

11 มีนาคม 2015