Snapask ประกาศเพิ่มทุน ขยายตลาดแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา พร้อมพัฒนาระบบ AI และสื่อการสอนให้มีความหลากหลายมากขึ้น

Snapask (สแนปอาสค์) แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาชั้นนำ ประกาศเพิ่มทุนครั้งล่าสุดอีก 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 1,050 ล้านบาทจากกลุ่มผู้ลงทุนใหม่: Asia Partners สิงคโปร์ และ Intervest เกาหลีใต้

THE ALL APPS

26 กุมภาพันธ์ 2020

snapask (ประเทศไทย) แอปฯเพื่อเด็กรักเรียน ขึ้นแท่นสตาร์ทอัพ EduTech อันดับหนึ่ง

แอปพลิเคชัน Snapask (สแนปอาส์ค) แอปฯติวเตอร์ส่วนตัวสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม เพื่อติวสอบ สอนการบ้าน ไขปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ ในห้องเรียน ตลอด 24 ชม.

THE ALL APPS

6 พฤษภาคม 2019