Samsung Galaxy Note Fan Edition วางจำหน่ายทั่วประเทศแล้ว ราคา 20,900 บาท

ซัมซุงได้ทำการเปิดตัว Samsung Galaxy Note Fan Edition อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Everyday Smart Work Assistant” วางจำหน่ายแล้ว ราคา 20,900 บาท

THE ALL APPS

1 พฤศจิกายน 2017

Samsung Galaxy Note Fan Edition เตรียมวางจำหน่ายในประเทศไทย 3 พฤศจิกายนนี้

Samsung Galaxy Note Fan Edition หรือ Samsung Galaxy Note 7 ที่ผ่านการปรับปรุงใหม่นั้น เตรียมวางจำหน่ายในประเทศไทยวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้

THE ALL APPS

18 ตุลาคม 2017