13 แอพ Android อันตราย ใครมีรีบลบก่อนโดนมัลแวร์

Google ได้ทำการถอดแอพพลิเคชั่นที่มีการเสี่ยงต่อมัลแวร์ออกจาก Google Play Store ถึง 13 แอพพลิเคชั่นด้วยกัน หลังจากะบโค้ดอันตรายที่จะส่งผลต่อสมาร์ทโฟน

THE ALL APPS

11 มกราคม 2016